Ordinačné hodiny

Po 7:30 - 13:30
Ut 7:30 - 13:30
St 7:30 - 15:30
Št 7:30 - 13:30
Pi 7:30 - 12:00

A. Prehliadky a lekársky posudok

1 o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 15 €
2 o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla - vodiči po 65. roku veku 8 €
3 o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 30 €
4 o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod. 10 €
5 o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí 10 €
6 o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz 8 €
7 o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ) 5 €
8 vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú
epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu
10 €

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu

9 preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo preventívnej
prehliadky 1x za 24 mesiacov hradenej zdravotnou poisťovňou)
15 €
10 vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 12 €
11 periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 12 €
12 výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 12 €
13 mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 12 €
14 posúdenie spôsobilosti na 10 €

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

15 komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, apod. 5 €
16 odbery biologického materiálu, na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár pre dospelých pacienta 3 €
17 návšteva v byte, na žiadosť pacienta – cesta k pacientovi, komplexné vyšetrenie pacienta, kontrolné vyšetrenie pacienta 10 €

D. Administratívne výkony

18 vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 5 €
19 výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta 5 €
20 vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN 2 €
21 vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana 20 €
22 potvrdenie o pracovnej neschopnosti pre poistencov EÚ 5 €
23 vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 20 €

E. Výkony pre komerčné poisťovne

24 správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 10 €
25 bodové ohodnotenie úrazu - podľa rozsahu 8-15 €